روزنه

عشق تنها روزنه ی ورود به روح انسانهاست و روح تنها عضوی از انسانهاست که

دردهایش

درمان ندارد

/ 3 نظر / 9 بازدید
مهسا

وبت عالیه به منم سربزن[لبخند]

پریسا

عشق آدم را داغ می‌کند و دوست داشتن، آدم را پخته; هر داغی یک روز سرد می‌شود، اما هیچ پخته‌ای دیگر خام نمی‌شود

منصوره

عشق آدمی را پخته و جا می اندازد