عید غدیر مبارک

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک

/ 3 نظر / 4 بازدید
نرگس

عید بر شما هم مبارک [گل]

پریسا

[گل]