برای یادآوری

تاریک ترین لحظات بهترین زمان برای دیدن  ستاره هاست..
روحیه ات را حفظ کن متوجه خواهی شد که خوش بینی شادی بخش است...
عاقل ترین اشخاص روی زمین کسانی هستند که به جای یاد آوری نگرانی های خود
به راحتی موهبت هایی که به آنان داده شده است را به یاد می آورند..

 ..............................................................

هیچ چیز بیهوده تر از این نیست که انرزی ات  را صرف نگرانی کنی...
هر چه بیش تر خودت را درگیر مشکل کنی آن مشکل سخت تر میشود...
مسایل را خیلی جدی نگیر...
زندگی ات را با آرامش سپری کن نه با افسوس...

 ..............................................................

در باره ی ثروتمند شدن فکر کن:
وقت طلاست... سلامتی ثروت است و عشق؛ گنج...

/ 0 نظر / 6 بازدید