بذر خدمت

خدایا

یاری ام ده تا دل در تو  بندم

که مرا جز تو یار وفاداری  نیست

تا از جلوه فروشی بر این و آن برحذر باشم

که هرچه هست همه از آن توست

و هیچ داشته ای را بر من دوامی نیست

دستیگرم شو تا همان گونه که می خواهی مرا بپیرایی

و به گوهر ایمان و شکیبایی جانم را بیارایی

پس مرا ایمانی ناب عطا کن

که از سر بیم نباشد

تا فقط از خطا باز بمانم

و تنها از سر امید هم نباشد

تا فقط طاعت تو بجای آورم،

بلکه از سر عشق باشد تا در دلم بذر خدمت بنشانند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
پریسا

وقتی عبارت " خدا را به یاد داشته باش " را می خوانم در ذهنم و در قلبم گزینه " همیشه " را برایش تیک می کنم ...