دلِ تو

دل فقط دل تو …

دل من که دل نیست …

یا میشکنه یا میگیره یا تنگ میشه

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پریسا

چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...