...خواهم نوشت

برایت خواهم نوشت :

             از ابهام لحظه ها

                          از تردید

                                  از حجم مرگ آور نبودنت

                                             از هوا و عطری که بو ی تو را می دهد
.

.

برایت خواهم نوشت :
 

            از حدیث تلخ بغض ها تا ابد

                           از قناعت به یک خاطره ، یک یاد

                                                               از صبوری من

                                                                         و جای خالی تو …

/ 2 نظر / 9 بازدید
پریسا

ممنون عزیزم[گل]

نرگس

زیباست[گل]