غربت

غربت آن نیست که تنها باشی

فارغ از فتنه ی فردا باشی

غربت آن است که چون قطره ی آب

در به در ، در پی دریا باشی

غربت آن است که مثل من و دل

در میان همه کس یکه و تنها باشی

/ 3 نظر / 3 بازدید
پریسا

نم نم بارانهای پاییزی ترنم خنده های توست.... و من خیس از نداشتنت به آغوش بی کسی پناه می برم.....

منصوره

[ناراحت] [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

نرگس

غربت آن است که مثل من ودل در میان همه کس یکه و تنها باشی [ناراحت]