مروارید طبیعی

می خواهم ستاره ها را
از آسمان بچینم
و آنها را در راهی
جمع کنم
که تو فردا کشف خواهی کرد

 

دلم میخواهد دانه ی شنی باشم
و لانه ام در میان
بیابان
تا کنسرت خستگی ناپذیر
باد را بشنوم

دلم میخواهد امواج را
بیکدیگر
پیوند دهم
ماهیگیران را همراهی کنم
شناگران را نوازش کنم

ابر سپیدی خواهم شد
در آسمان سنگین پرندگان دریایی
من
به آرامی خواهم رفت
مروارید باران بر روی بال وپر

شعری زیبا از پاتریسیا گونو

manazere ziba (12)

/ 1 نظر / 8 بازدید
پریسا

[گل]