حضور تو

سکوت و تنهایی دنیای خودم را مدیون حضور توام

بودن یا نبودنت ، کدام را باور کنم؟؟

من به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی، و به اندازه دنیای بزرگ تنهاییم دوستت  داشتم ...

پس خدایا از تو می خواهم!

دستم را بگیر و مرا ببر به دور "دست" هایی که در "دسترس" هیچ "دستی" نباشم !

/ 1 نظر / 8 بازدید
پریسا

تمام غصه های دنیا رو میشه با یک جمله تحمل کرد : خدایا میدانم که میبینی . . .[گل]