هوایم باش

هرگاه دلتنگت شدم یادت آرامم کرد و هرگاه یادت کردم دلتنگت شدم …

از تمام عطرهای دنیا تنها لحظه ای بویی شبیه تو را میخواهم تا هوش از سر این همه دلتنگی ببرد …

آنقدر در من جا گرفته ای که جایی دیگر برای دلم نیست ، همه ام شده دلتنگی …

پرسه زدن در خیالت زیباترین نیاز من است ، هوایم باش تا نفسم نگیرد...

                             

/ 1 نظر / 7 بازدید
پریسا

هوایم باش تا نفسم نگیرد..[قلب]