همیشه...

همیشه فاصله ای هست میان ماندن و رفتن

            همیشه حکایتی هست میان بودن و نبودن

                         همیشه دردی هست که دلت را برنجاند

                                     همیشه زخمی هست که پایت را بلنگاند

                                                  همیشه حسی هست که قلبت را بلرزاند

                                                              همیشه اشکی هست که نگاهت را بلغزاند

/ 2 نظر / 6 بازدید
پریسا

هیچ دلی بی بهانه نمیگرید. نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر ...

منصوره

همیشه دردی هست که دلت را برنجاند