راز و نیاز

خداوندا.....

آنچه را تو زود می خواهی دیر نخواهم

و آنچه را تو دیر می خواهی زود نخوانم...

 

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد….

 

پروردگارا

ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

خداوندا

دوست بدار

آنهایی را که دوستمان دارند و نمی دانیم

و سلامت بدار آنهایی را که دوستشان داریم

و نمی دانند....

خدایا یاریم کن تا بتوانم

تا بتوانم لحظه هایی زیبا و به یاد ماندنی بسازم تا بتوانم همیشه عشق بورزم و همیشه کنارت باشم

خدایا حالا بیشتر از همیشه به کمکت نیاز دارم

خدایا

/ 1 نظر / 10 بازدید
پریسا

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .