پرواز دل

چشمهایت را ببند،

در دلت با خدا سخن بگو،

به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو؛

 هرچه میخواهی بگو ، او میشنود.. .

شاید بخواهی تورا ببخشد،

یا آرزویی داری،

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش،

بــگو میشنود. . .

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن؛

پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد...

 

 

پس خدای  خوب  و مهربان من

منم  با این حس و حال

با این اعتقاد  و  امید

و با این زبان قاصر خود  رو به سوی تو میکنم

...از تو میخواهم سفر  مسافران عزیز مارا  بی خطر  گردانی و  سلامت به مقصد برسانی و روزها و لحظاتی پر از خاطرات شیرین برایشان رقم بزنی

خدایا با خبر شدم  یکی از  دوستان نازنینم دچار گرفتاری  شده؛ اما اینقدر با معرفت است که شکایت نمیکند ؛ اینقدر با ایمان است که به حکمت تو یقین دارد و با روی گشاده  صبر می کند  و  اینقدر تو را خوب می شناسد که نا امید نشده و  دعا می کند... پس  از تو میخواهم به زودی زود دلش را شاد کنی  و گره از گرفتاریش بگشایی

خدایا  از تو می خواهم بیماران  ما را شفای خیر عطا کنی  و بر تن آنها لباس عافیت بپوشانی . بیماریهای جسمی و روحی  بسیار است.... و پایان رنج آنها  در دستان توانای  توست...

اصلا من چه می گویم  و چه میخواهم؟؟!!!  این تویی که  آگاهی  در دل من و عزیزانم چه میگذرد... پس آرزوها و دعاها و حاجات  قلبی مارا به خیر و خوبی و آنچه رضای توست  مقدر فرما چرا که :

 ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست                  در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

مریم - 24/9/92

/ 2 نظر / 15 بازدید
پریسا

آمین...

نرگس

آمین [گل]