ضیافت

به تو که فکر میکنم …

بغض می آید

اشک می آید

دلتنگی می آید

لبخند می آید

امید می آید

رویا می آید

عشق می آید

به تو که فکر می کنم

مهمانی عجیبی به راه می افتد !

پایکوبی با آهنگ تپش قلب من... و رقص چشمان تو

جشنی با شیرینی خاطرات من... و عسل نگاه تو

ضیافتی به صـَـرف آه ِ سرد من... و شربت هوای تو

زمان: از دیروز تا همیشه؛ مکان: ویرانه درونِ من

مریم- دوشنبه - 15/7/92

/ 3 نظر / 13 بازدید
پریسا

تو بی نظیری دوست من..[قلب]

نرگس

به تو فکر کردم ..... دوباره دوباره به تو فکر کردن عجب حالی داره