چشمک

بیا دوباره به چشمان هم نگاه کنیم
                                  بیا دوباره در این باره اشتباه کنیم
من و توایم که تنها گناهمان عشق است
                                عجب گناه قشنگی ، بیا گناه کنیم

/ 0 نظر / 8 بازدید