خیالبافی

خسته ام !

از بافتن خیالهایی که هیچگاه بر تن نخواهم کرد !

نه اینکه گشاد باشند نه …

تنم اینجاست

خیالم وقف توست

/ 3 نظر / 3 بازدید
نرگس

[گل]

پریسا

ﻫﯿﭻ ﺯﺧﻤﻲ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﺵ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻳﺎﺩﺵ ...

منصوره

من با پریسا خانم موافق هستم.