خدارا دیده ای !!

خدا را دیده ای آیا؟               

و هنگامی که میفهمی،

دگر تنهای تنهایی،

رفیقی ... همدمی ... یاری کنارت نیست،

و میترسی که رازی با کسی گویی،

یکی بی آنکه حتی لب تو بگشایی،

به آغوشی،

تو را گرم محبت میکند با عشق ...

گمانم دیده ای او را؟

cid:KWNZBRQTUSXG.IMAGE_7.jpeg

/ 1 نظر / 16 بازدید
پریسا

هرگز چشمانت را از آسمان بر ندار آنجایی که خدا زندگی می کند آنقدر به آسمان چشم بدوز تا خدا را ببینی سرت را بالا بگیر شک نکن . . . خدا خودش را از تو پنهان نمی کند او دیدنی ترین است![گل]