اینگونه باشیم...

   به ریل های قطار نگاه کن ،
 
 
     همیشه دستهایشان در
 
 
    دست همدیگر   قفل است ،
 
 
            گرچه گاهی
 
     
     زیر خرمنی از  سنگ باشند …
 

   عاشقانه بودن ها را باید ستود !
 
 
 
 
 
   
 آرامش سهم کسانی است که
 
 
بی منت می بخشند ،
 
 
بی کینه می خندند
 
 
و در نهایت با سخاوت
 
 
محبتشان را اکرام می کنند
 
 
 
 
 
 
    
اینگونه زندگی کنیم :
 
 
 شاد اما دلسوز ،
 
 
 ساده اما زیبا ،
 
 
مصمم اما بی خیال ،
 
 
مهربان اما جدی ،
 
 
سبز اما بی ریا ،
 
 
عاشق اما عاقل
 
 
 
 
 
/ 2 نظر / 17 بازدید
پریسا

[دست]

ناهيد

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]