روز مبادا

دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا،

دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را …

این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی!

باید آدمش پیدا شود!

باید همان لحظه از خودت مطمئن باشی و باید بدانی که فردا،

از امروز گفتنش پشیمان نخواهی شد!

.

.

.

.

سِنت که بالا می‌رود کلی دوستت دارم پیشت مانده،

کلی دلم تنگ شده و عاشقتم مانده که خرج کسی نکرده‌ای و روی هم تلنبار شده‌اند!

فرصت نداری صندوقت را خالی کنی!

صندوقت سنگین شده و نمی‌توانی با خودت بِکشی‌اش …

 

 

خدایا

 از عشق امروزمان برای فرداهایی 

               که فراموش می کنیم عاشق بوده ایم

                                                      قدری کنار بگذار

                                                                  به قدر یک مشت

                                                                               به قدر یک لبخند

                                         تا فراموش نکنیم

                                                     عاشق بوده ایم

                                                              تا عاشق بمانیم

                                                                            عاشق بمیریم

/ 1 نظر / 7 بازدید
پریسا

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم …[قلب]