# دل_نوشته

به یاد پدرم

دخـتــَــر کـه بــاشی میـدونـی اولــــیـن عشــق زنـدگیـتــ   پـــدرتـه دخـتــَــر کـه بــاشی میـدونـی محکــم تـریـن پناهگــاه دنیــا آغــوش گــرم پـــِدرتـه دخـتــَــر کـه بــاشی میـدونـی مــردانــه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 20 بازدید