# عشق

یاد من باشد از فردا

یاد من باشد از فردا        جور دیگر باشم               بد نگویم به هوا، آب، زمین                                  مهربان باشم با مردم                                         ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید