گاهی اوقات ما برای شخصی کاری انجام‌می دهیم وآن شخص صمیمانه وخالصانه از ما تشکر میکند وطوری عالی سپاس می گذارد که دلمان می خواهد باز هم برایش کاری کنیم واگر دوباره به ما رجوع کند ما صد درصد وبا کمال میل برایش کاری میکنیم.
حال به این توجه کنید شما کاری برای شخصی انجام می دهید وآن شخص علاوه بر اینکه سپاس نمیگذارد بلکه ایراد هم از کار ما میگیرد که چرا این طور انجام دادیم و...
در این صورت ما از شخص رنجیده واصلا دلمان‌نمیخواهد که بار دیگر برایش کاری انجام دهیم یاخدمتی به او بکنیم
مقصود ما از این متن اینست زمانی که خلقت هستی چیزی به شما میدهد ناسپاسی میکنید همین حالت به وجود می آید شما چیزیهایی را که دارید کم کم از دست میدهید پس دلیل اینهمه اصرار بر شکر گذاری همین است شکایت نکنید اگرپول کمی به دستتان رسید اگر در رابطه تان چند مشکل داشتید اگر خانه تان کوچک بود ولباسهایتان مارک نداشت.
سپاس بگذارید وایمان داشته باشیدکه چیزهای بیشتری به سراغتان خواهد آمد سپاسگذاری سپاسگذاری سپاسگذاری.
در طول روز فراموش نشود.

/ 0 نظر / 132 بازدید