یکتای بی همتا

خداوندا

امروز به تو توکل می کنم.

مرا به آغوش خود هدایت کن تا احساس امنیت کنم

مرا در نور خود شستشو بده و بگذار در لذت و خوشی تو غوطه ور شوم

مرا سرشار از آرامش خود کن

مرا در آغوش خود بگیر و با من حرف بزن , بگذار خود را آنگونه ببینم که تو مرا می بینی

بگذار نگاهت کنم

بگذار گرمی حضورت را حس کنم و نفست را به آرامی در ذهنم حل کنم

بگذار آنقدر خیره نگاهت کنم تا به رویایی عمیق فرو روم...

آری به رویایی عمیق...زیرا فقط در رویاست که با من حرف می زنی 

فقط در رویاست که به من می گویی بنده کوچکم دوستت دارم و مراقبت هستم

می گویی من گاهی از راههایی به ظاهر بی رحمانه هدایتت می کنم

اما تو نمی توانی درک کنی ...

فقط در آنجاست که می گویی بنده من تو متوجه نمی شوی وقتی راه می روی با نگرانی نگاهت می کنم و می بینم که ،

گهگاهی زمین می خوری ولی دستت را نمی گیرم تا خودت بلند شوی و دوباره از اول شروع کنی اما تو می پنداری که

من تو را فراموش کرده ام !!!

من می گویم خداوندا کمکم کن تا ابد همانگونه باشم که تو مرا آفریدی

پاک و معصوم و بی ریا...
.
.
.
و تو لبخند می زنی و هیچ نمی گویی

/ 2 نظر / 8 بازدید
ali

و من یتوکل علی الله فهو حسبه

پریسا

خدایا تنها تورا دارم امیدوارم..[قلب]