دلِ شکسته

بر من در وصل بسته می‌دارد دوست

                     دل را به عتا شکسته می‌دارد دوست

                                           زین پس منو دل‌شکستگی بر در اوست

                                                           چون دوست دل شکسته می‌دارد دوست

(مولانا)

/ 3 نظر / 7 بازدید
پریسا

یک چشم من از روز جدائی بگریست چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست چون روز وصال شد فرازش کردم گفتم نگریستی نباید نگریست مولانا

ناهيد

خوش به حالتون چقدر قشنگ اشعار زيبا ميگيد. منم انقدر دوست داشتم شعراي قشنگ بگم... اما حيف استعدادشو ندارم [ناراحت][گریه][چشمک]

نرگس

چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست از دیده دوست فرق کردن نه نکوست یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست