فرمان عشق

گاهی اوقات “عشق” همه خوشبختی نیست …

گاهی اوقات “رفاقت” یعنی عشق

********************************

وقتی “عشق” فرمان می دهد “محال” سر تسلیم فرود می آورد...

******************************** 

عشق فقط …

یک اتفاق ساده است ، مثل افتادن دانه در خاک  !

******************************** 

عشق آتشی می افروزد که بیزاری هم نمی تواند آن را خاموش کند

/ 2 نظر / 4 بازدید
نرگس

[گل][گل]

پریسا

باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده است…